זר עם תפוח, לימון, תפוז סיני, אפרסמון, תות, מקרונים, קיווי, נוריות ,אלסטרומריה