זר של אגסים, לימונים, ליזיאנטוס לבן תפוחים, אוריינטליו ,ציפורן